ข่าวประชาสัมพันธ์

สคบ. เฝ้าระวังสินค้าอันตรายและตรวจสอบฉลากสินค้าทองรูปพรรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมีคนมากว่า 6 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมกันภายในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากว่า 10 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมกันภายในห้องประชุมในภาพาอจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังเดินข้ามถนนในภาพาอจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังพูดคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้ชายเสื้อแดงกำลังยืนถือสร้อยทอง , ผู้คนกำลังพูดคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังพูดคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันหน้าร้านทองในจอคอมพิวเตอร์แสดงราคาทองคำวันนี้และกราฟแสดงราคาทองแต่ละวันในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกวาดมือบนผนังที่เต็มไปด้วยสร้อยทองรูปพรรณในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังยืนคุยกันหน้าร้านทองหน้าร้านทองชื่อ "ห้างทองแม่ทองพูนเยาวราช"ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 10 คน , ผู้คนกำลังยืนมองผู้หญิงที่กำลังถือเค้กเดินออกมาในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 14 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันหน้าตู้กระจกภายในร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 4 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันผ่านลูกกรงภายในร้านทองในภาพมีแหวนทองรูปพรรณวางเรียงรายภายในตู้กระจกของร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังยืนพูดคุยกันผ่านลูกกรงภายในร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้หญิง 2 คน กำลังยืนพูดคุยตรวจสอยเกี่ยวกับทองรูปพรรณกับผู้หญิงเสื้อสีแดงผ่านลูกกรงภายในร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังเดินเข้าร้านห้องทองเซ่งฮวดเยาวราชปายแสดงราคาทองคำแท่งวันนี้ , ป้ายชื่อร้านทองและที่อยู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้ชาย 2 คน กำลังยืนพูดคุยกับผู้ชายอีกคนผ่านลูกกรงภายในร้านทองในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดบรรยายเรื่องสินค้าที่ควบคุมฉลากแก้ผู้ฟังภายในห้องในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดบรรยายเรื่องสินค้าที่ควบคุมฉลากแก้ผู้ฟังภายในห้องในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 7 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดบรรยายเรื่องสินค้าที่ควบคุมฉลากแก้ผู้ฟังภายในห้อง , มีผู้ชาย 2 คน กำลังยืนคุยกันในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 10 คน , ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดบรรยายเรื่องสินค้าที่ควบคุมฉลากแก้ผู้ฟังภายในห้องในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 9 คน , ผู้คนกำลังนั่ง ล มีสิน้คาที่ควบคุมฉลากวางอยู่บนโต๊ะในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 14 คน , มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืน ,ผู้คนกำลังนั่งฟังผู้ชายคนหนึ่งบรรยาย ,  มีนาฟิกา , มีสินค้าวางอยู่บนโต๊ะในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 8 คน , ผู้คนกำลังนั่งมองชายคนหนึ่งบรรยายสินค้าที่ควบคุมฉลากในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 11 คน , มีสินค้าวางอยู่บนโต๊ะ , มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดอยู่ , มีผู้ชายอีก 2 คนยืนข้าง ๆ

 

สคบ. เฝ้าระวังสินค้าอันตรายและตรวจสอบฉลากสินค้าทองรูปพรรณ จังหวัดอุบลราชธานี

          ​วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมด้วยนางสาวนิชนันท์ อยู่นาน ปลัดอำเภอสิรินธร นำเจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน 13 ร้าน ปรากฏว่าปฏิบัติถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน 9 ร้าน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน 4 ร้าน ในกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และตรวจสอบฉลากสินค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ณ บริษัทดูโฮม จำกัด มหาชน สาขาอุบลราชธานี ผลการตรวจปฎิบัติถูกต้องทั้งหมด

Author : admin, 31/01/2019, Views : 225


Tags :

บทความที่เกี่ยวข้อง