ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ป้ายโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น ๗”ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้ชายหนึ่งคนกำลังนั่งพูดอยู่ในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้ชายหนึ่งคนกำลังนั่งพูดอยู่ในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 6 คน , มีผู้หยิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเวที , มีโน๊ตบุ๊คตั้งอยู่บนโต๊ะ , มีผุ้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดอยู่ , ผู้คนกำลังนั่งฟังการประชุมในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 1 คน , มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนพูดอยู่ในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 21 คน , ผู้คนกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุม เพื่อฟังการประชุมจากผู้ชายที่ยืนอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 5 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 9 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมในภาพอาจจะมีคนมากกว่า 3 คน , ผู้คนกำลังนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุม

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น ๗” ซึ่งในการอบรมมีการบรรยายเรื่อง “สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิที่ควรรู้” วิทยากรโดยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่อง “ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค” วิทยากรโดยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้มีเข้ารับการอบรบ จำนวน ๓๒ คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น

Author : admin, 23/01/2019, Views : 184


Tags :

บทความที่เกี่ยวข้อง