บทความ

การเลือกซื้อครื่องทำน้ำอุ่น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

อากาศเย็นๆ ในยามเช้าการลุกจากเตียงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะวันที่อากาศหนาวจัด ส่งผลให้หลายคนแทบไม่อยาก “อาบน้ำ” บ้านไหนที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น คงหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเต็มที่ แต่ปัญหานี้ก็แก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ที่จะทำให้อุณหภูมิของน้ำอุ่นขึ้นและอาบสบายยิ่งกว่าเดิม แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาใช้ วันนี้เรามีข้อควรรู้ก่อนทำการเลือกซื้อและอันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นมาฝากให้ทุกท่านไว้พิจารณา
 

วิธีการเลือกซื้อ
1. ควรเลือกซื้อแบบที่มีเครื่องป้องกันไฟฟ้ารั่ว (ELCB) ติดตั้งในตัวเครื่อง
2. ต้องมีคำแนะนำให้พร้อมกับคู่มือการใช้และวิธีการติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
3. มีฉลากกำกับแสดงรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ต้องชัดเจน ไม่ลบเลือนง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน

 

อันตรายจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
1. เครื่องป้องกันไฟรั่วไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วอาจไม่ตัดไฟทำให้มีอันตรายถึงชีวิต
2. สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ได้มาตรฐานทำให้การปรับอุณหภูมิทำได้ไม่ดี
3. หากวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดไฟรั่วอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้

ประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ได้กำหนดให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดิน
ข้อแนะนำการใช้ ต้องระบุว่า “ต้องติดตั้งสายดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า”

 

คำเตือน ต้องระบุว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน”
 

“คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นและติดไว้ด้านหน้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า
 

ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นและติดไว้ด้านหน้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า

Author : admin, 07/01/2019, Views : 569


บทความที่เกี่ยวข้อง